Table 4

Results of LGCM analyses for the overall STePS study sample

ParametersDDDepressive symptomsDiabetes managementA1CResilience^
EstimateSEEstimateSEEstimateSEEstimateSEEstimateSE
Main effects
 Intercept64.99***1.678.09***0.5152.28***0.599.22***0.13
 Intercept variance605.89***53.4255.50***6.8575.27***7.543.44***0.37428.26***50.80
 Slope−1.90***0.370.100.11−0.43***0.120.030.030.240.37
 Slope variance14.17**4.321.69***0.351.47***0.410.09**0.0314.21***4.12
 Intercept-slope covariance36.26**11.446.46***1.216.51***1.560.19**0.076.5410.91
Treatment effects
 Treatment-intercept effect−6.67*3.340.241.020.131.180.120.25−0.972.97
 Treatment-slope effect−1.32†0.720.080.220.310.200.050.050.460.72
  • ^Intercept effect not available because of the multiple-indicator model.

  • ***P < 0.001; **P < 0.01; *P < 0.05; †P = 0.066.